Välkommen

Under mer än 20 år har jag rört mig inom journalistikens alla områden. Med en väg inom de flesta medier från tv till tidning och digitala kanaler har jag bred erfarenhet som redaktionell chef, affärsutvecklare, digital strateg och projektledare. Jag är i lika delar publicist, skribent, bildjournalist och entreprenör.

Jag har arbetat som reporter, redaktionschef, chefredaktör och förlagsredaktör. Med allt från breda nyheter till smala särintressen. Jag tänker i lika delar redaktionellt och kommersiellt.

Med nyfikenhet och ett öppet sinne arbetar jag som seniorkonsult både strategiskt och operativt, som igångsättare eller som återkommande stöd i längre processer. Jag har lätt för att identifiera både problemen och lösningarna och att få människor att jobba mot ett gemensamt mål.

 

Philip Pereira dos Reis